Påskens hälsning Jesus Lever!

Påskens budskap är att Jesus dog för dig och mig men också att han stod upp från de döna. I en sångvers står det ”Men när Påskdags morgon grydde då stod Jesus upp igen”. Job uttrycker det i Job 19:25a ”Dock, Jag vet min förlossare lever” (1917-års översättning).

I en annan sångvers står det ”Min Jesus lever därför vill jag leva. Min Jesus lever därför är jag trygg. Jag säkert vet att han mig leder, Mitt liv är värt att leva för han älskar mig.” Vilken trygghet att veta att Jesus är med oss i allt vi gör bara vi vill ha med honom i det vi gör.

Jag önskar dig som läser detta en välsignad Påskhögtid / Rino