Påskens hälsning Jesus Lever!

Rino —  14 april, 2017

Påskens budskap är att Jesus dog för dig och mig men också att han stod upp från de döna. I en sångvers står det ”Men när Påskdags morgon grydde då stod Jesus upp igen”. Job uttrycker det i Job 19:25a ”Dock, Jag vet min förlossare lever” (1917-års översättning).

I en annan sångvers står det ”Min Jesus lever därför vill jag leva. Min Jesus lever därför är jag trygg. Jag säkert vet att han mig leder, Mitt liv är värt att leva för han älskar mig.” Vilken trygghet att veta att Jesus är med oss i allt vi gör bara vi vill ha med honom i det vi gör.

Jag önskar dig som läser detta en välsignad Påskhögtid / Rino

Vi som har tagit emot Jesus i våra liv är ett friköpt folk som hör Jesus till. I en sångkör står det ”Friköpt jag är, men ej med silver, återlöst, men ej med guld. O vilket pris: med dyra blodet han betalat all min skuld.”

Tänk vad du och jag har fått ta del av när Jesus tagit bort våra synder. I Psalm 31 vers 6 jublar David inför Gud med följande ord ”I din hand överlämnar jag min ande. Du har friköpt mig, Herre, du trofaste Gud.” I Psalm 33 vers 1 uppmanas vi ”Jubla i Herren, ni rättfärdiga! De ärligas lovsång är skön.”

David jublade för han var förlåten, han var Friköpt från syndens band, han tillhörde de Rättfärdiga. Du och jag som är Friköpta och Rättfärdiga vi ska också jubla. Det står att ”De ärligas lovsång är skön”. Gud och Jesus gläds när vi som Ärliga och Rättfärdiga människor lovsjunger honom.

Det står vidare i Psalm 33 vers 3 till 5 ”Sjung till honom en ny sång, spela vackert med jubelrop, för Herrens ord är rätt och han är trofast i allt han gör. Han älskar rättfärdighet och rätt, jorden är full av Herrens nåd.” Gud hatar orättfärdighet och oärlighet men älskar ärlighet, rättfärdighet och rätt.

I Josua kapitel 1 vers 6 första delen säger Gud till Josua ”Var stark och frimodig” och i vers 9 ”Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty Herren, din Gud, är med dig vart än du går.”

Samma sak säger Gud till dig och mig i dag ”Var stark och frimodig” och ”Var då inte förskräckt, jag är med dig”. Nu när en del säger att det är kört, församlingen har ingen framtid då har vi löftet om en välsignad framtid bara vi följer i Jesu fotspår.

I predikan på vårt årsmöte på Trettondag Jul fick vi uppmaningen från Gud att inte ge upp, inte låta modet slås ned. I en sångvers står det ”Guds ord och löften kan aldrig svika. Nej, de står fasta som urtidsbergen. När andra fästen och stöd ger vika, Guds löften sviker ej då.”

Vill du vara med i Segertåget? Lev i Helgelse och ständig rening. Håll fast vid Guds löften, Var stark och Frimodig. Du är Friköpt!

Låt Jesus fortsätta helgelsen i ditt liv detta nya år så att du av hela hjärtat kan vara med i Davids lovsång!

Hälsning från Rino Hulth, ordförande i Pingst Askersund

Jesus tar vård om dej

Rino —  13 november, 2016

Du vet väl om att du är värdefull i Jesu ögon, du just du är viktig.
Jesus ser dej där du är, du är inte bortglömd.
Jesus hör dej när du ber.
Innan du format din bön så läser han dina tankar.
Jesus tar vård om dej, varje din dag, hur du än känner det.
Kom ihåg du är inte bortglömd av Jesus.

I psaltaren 139 vers 1 – 5 står det: Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger ser du det,
med alla mina vägar är du förtrogen.
Innan ordet är på min tunga vet du, Herre allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.

Kung David hade upptäckt att Herren vet allt om oss, han känner oss helt och hållet. Han vet vad vi tänker, han vet var vi är, han vet vad vi behöver.

David hade problem många gånger i sitt liv. Både problem som han själv var orsak till t.ex. äktenskapsbrottet med Bat-Seba, det står om David och Bat-Seba i 2 Sam kap 11, och problem som andra förorsakade t.ex. problem med Absalom som ville ta makten och bli kung, det står om Absaloms uppror i 2 Sam kap 15. När David själv orsakade ett problem fick han be om förlåtelse och då förlät Gud honom. Genom allt var Gud med David och allt blev bra till slut.

Ibland har vi allting under kontroll tycker vi och saker blir som vi planerat och tänkt ut. Ibland får vi uppleva saker i vår omgivning eller i vår familj som inte känns bra, som är jobbiga. Vi har inte kontroll över allt, bara en liten del. Det är mycket som vi inte kan rå på.

Det står att Herren vet allt om oss. När allt är jobbigt och vi inte vet vad vi ska göra så vet Jesus om det. Vilken styrka vi har att han omsluter oss på alla sidor, inget ont kan förbli över oss. Jesus är med både i välgång och i motgång, både i uppförsbacke och nedförsbacke.

Jesus vet precis vad vi gör. I en barnsång som vi sjung när jag var liten står det: ”Var försiktig lilla öga vad du ser (öra vad du hör, fot vart du går, hand vad du gör), för din fader ovan där blickar ned på barnet här, Var försiktig lilla öga vad du ser. Jesus ser oss och har ett vakande öga över oss för han vill oss det allra bästa. Det står ”Om jag går eller ligger ser du det”.

Jesus har inte denna kontroll på oss för att han ska slå ned oss utan för att han vill hjälpa oss att klara av vårt liv så att vi är redo för himmelsfärd när vårt liv på jorden är slut. Jesus har omsorg om dej och han har omsorg om mej.

Tack Jesus för löftet att du omsluter oss på alla sidor och håller oss i din famn!

Ha en välsignad höst önskar Rino Hulth

Tänk på den Gyllene regeln:
* i Matteus evangelium kapitel 7 och vers 12: ”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem.”
* i Lukas evangelium kapitel 6 och vers 31:”Så som ni vill att människorna ska göra mot er, så ska ni göra mot dem”

Hur behandlar vi varandra?

Du är värdefull

Rino —  25 januari, 2016

Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull. För ingen annan är som du.

Du är ett original., det finns ingen mer som är som du. Det finns en plats där du passar som en pusselbit i Guds stora pussel.

Ingen kan ersätta dig, du är viktig, Jesus väntar på dig. Jesus säger ”Kom till mig och du ska få Frid!” Han väntar på just dig att du ska komma in på din plats.

Jesus vill vara din vän

Rino —  1 november, 2015

”Jag har i himlen en vän så god..” står det i en sångvers. Den vännen är Jesus han som är världens frälsare. Har du träffat honom och bjudit honom in i ditt liv? Annars ska du göra det och få tryggheten att Jesus är din vän!

Jesus är vägen till Himlen

Rino —  24 mars, 2015

I Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6 säger Jesus! ”Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Jesus är vägen som du och jag ska vandra på för att komma till Himlen när vår tid här på Jorden är slut.

I slutet av maj 2014 var jag, min fru och en av våra grabbar i San Francisco i Kalifornien i USA. Då var vi bland annat och gick vi över en del av Golden Gate-bron. Golden Gate-bron är en hängbro över sundet Golden Gate. Bron är 2 737 meter lång och var världens längsta hängbro från 1937 till 1964 och är en av världens mest omskrivna broar.

Vi väntar på den dagen när Jesus ska komma för att hämta oss hem till sig. Man kan ta bilden att Jesus är Golden Gate-bron som du och jag får ta för att komma till Himlen. Du är väl redo att gå över den bron när ditt jordeliv avslutas! Om inte gör dig redo i dag!

Jesus dog för dig och mig men han lever idag.

I Filipperbrevet kapitel 4 och vers 13 står det: ”Allt förmår jag i honom som ger mig kraft”.

  • Kan du sätta dig in i vad detta löfte innebär?
  • Är du beredd att anta den utmaning detta löfte ger?

Löftet ”Allt förmår jag i honom som ger mig kraft” innebär inte att du och jag bara kan göra allt vi själva vill. För att detta löfte skall vara giltigt måste du och jag göra Guds vilja genom att vi följer i Jesu fotspår.

Jag och min fru Eivor har varit i Israel vid två tillfällen de sista åren och där bildligt talat gått i Jesu fotspår. Det har varit oförglömliga tillfällen som ger mersmak att i allt följa i Jesu fotspår. Jag önskar för min del att min vandring tillsammans med Jesus den tid vi har kvar innan Jesus kommer och hämtar oss hem till sig fullt ut skall vara i Jesu fotspår.

Vad krävs av dig och mig för att vandra i Jesu fotspår och få ta del av rubricerat löfte ”Allt förmår jag i honom som ger mig kraft”.

Gud sa enligt Josua kapitel 3 och vers 5 till Israeliterna när de skulle inta Jeriko ”Helga er, för i morgon skall HERREN göra under bland er.”

Du och jag behöver leva ett liv i Helgelse alltid inneslutna i Jesu nåd och Jesu försoning. Vill du följa med på den vägen och gå i Jesu fotspår, vara en väldoft som gör att dina medmänniskor vill ha det du har.

Låt detta nya året få vara ett år helt i Jesu fotspår där Du gör Jesu gärningar i Den Helige Andens kraft. Fridshälsningar Rino