fondvägg

Fackelmänniskor dikt av Nils Bolander

Facklor skulle vi vara, tända av Herrens hand, facklor i fest och vardag. Facklor flammar högt, lyser hett, brinner snabbt, ropar långt: klar eld är livet, bländande gnistor som dör när de födas, obändiga lågor som aldrig låter sig stängas inne.

Facklor skulle vi vara, vägvisare i stormen. Nordan söker blåsa ut men kan inte. Höstregnet försöker släcka men orkar inte. Grenljuset prålar i tunga kandelabrar. Fyrverkeriet speglar kokett sin gnistprakt i mörka vatten. Facklan glömmer sig själv för budskapet.

Gud behöver en vintergata av fackelmänniskor i de slocknande eldarnas natt.

Rinos kommentar: Gud vill att du och jag ska vara fackelmänniskor där vi går fram. Tänk vad ljust det kan bli när vi är många fackelmänniskor tillsammans som lyser i mörkret

Jesus är världens ljus

I Jesaja kapitel 9 vers 2 står det: ”Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram.”

I Johannes Evangelium kapitel 1 vers 6 till 9 står det: ”Det kom en man, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma in i världen.”

Båda dessa bibelord pekar fram mot Jesus som skulle komma i världen. Jesajas förutsägelse var ca 700 år innan Jesus föddes. När Johannes vittnade om Jesus var strax innan Jesu verksamhet började och Jesus var troligtvis hemma i Nasaret då.

I Johannes Evangelium kapitel 8 vers 12 säger Jesus: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” I kapitel  9 vers 5 sa Jesus: ”När jag är i världen är jag världens ljus.”

I Apostlagärningarna kapitel 13 vers 47 säger Paulus: ”För så har Herren befallt oss: Jag har satt dig till ett ljus för hednafolken, för att du ska bli till frälsning ända till jordens yttersta gräns.”

Jesus kom till jorden för att vara världens ljus! Sen för Jesus över det på oss. Den uppmaning och befallning som Paulus fick gäller som Jesu befallning till dej och mej i dag.

Vi ska ha vårt ljus så att det lyser för alla vi möter som Jesus sa i Matteus Evangelium kapitel 5 vers 16: ”På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.” / Fridshälsningar Rino

 

 

Påskens hälsning Jesus Lever!

Påskens budskap är att Jesus dog för dig och mig men också att han stod upp från de döna. I en sångvers står det ”Men när Påskdags morgon grydde då stod Jesus upp igen”. Job uttrycker det i Job 19:25a ”Dock, Jag vet min förlossare lever” (1917-års översättning).

I en annan sångvers står det ”Min Jesus lever därför vill jag leva. Min Jesus lever därför är jag trygg. Jag säkert vet att han mig leder, Mitt liv är värt att leva för han älskar mig.” Vilken trygghet att veta att Jesus är med oss i allt vi gör bara vi vill ha med honom i det vi gör.

Jag önskar dig som läser detta en välsignad Påskhögtid / Rino