Jesus är världens ljus

I Jesaja kapitel 9 vers 2 står det: ”Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram.”

I Johannes Evangelium kapitel 1 vers 6 till 9 står det: ”Det kom en man, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma in i världen.”

Båda dessa bibelord pekar fram mot Jesus som skulle komma i världen. Jesajas förutsägelse var ca 700 år innan Jesus föddes. När Johannes vittnade om Jesus var strax innan Jesu verksamhet började och Jesus var troligtvis hemma i Nasaret då.

I Johannes Evangelium kapitel 8 vers 12 säger Jesus: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” I kapitel  9 vers 5 sa Jesus: ”När jag är i världen är jag världens ljus.”

I Apostlagärningarna kapitel 13 vers 47 säger Paulus: ”För så har Herren befallt oss: Jag har satt dig till ett ljus för hednafolken, för att du ska bli till frälsning ända till jordens yttersta gräns.”

Jesus kom till jorden för att vara världens ljus! Sen för Jesus över det på oss. Den uppmaning och befallning som Paulus fick gäller som Jesu befallning till dej och mej i dag.

Vi ska ha vårt ljus så att det lyser för alla vi möter som Jesus sa i Matteus Evangelium kapitel 5 vers 16: ”På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.” / Fridshälsningar Rino